Užsakomoji Gamyba – Rizikos Mažinimas Pažangioms Kompanijoms


Kompanijos, kuriančios naujus produktus, produkto gyvavimo ciklą mato iš dviejų perspektyvų: produkto vystymo bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir tiekimo grandinės valdymo bei gamybos organizavimo. Akivaizdu, viena pusė rūpinasi kūryba: naujomis idėjomis, produkto tobulinimu, inovacijomis – skatina įmonės augimą, kita, dalinai oponuodama pastarajai, siekia užtikrinti sklandų gamybos procesą bei suvaldyti riziką. Suderintas šių dviejų kompanijos segmentų darbas užtikrina sklandų produkto gyvavimo ciklą: nuo produkto idėjos, vystymo, gamybos iki naujos versijos kūrimo.

Tačiau ką reiškia ši suderinta inovacijų ir gamybos sinergija? Kompanijos lankstumą. Tiekimo bei gamybos skyriai turi būti ypatingai apsukrūs, siekdami prisitaikyti prie vis greičiau siūlomų naujų  produktų idėjų, patobulinimų ar nenumatytų gedimų. Greitis nėra naujiena nūdienų technologijų pasaulyje, todėl didelėms kompanijoms užtikrinti minimą stabilų produkto gyvavimo ciklą, veikiant tik įmonės viduje, yra praktiškai neįmanoma. Naujų idėjų ir technologinių išradimų daugėja kasdien, konkurencija intensyvėja, o pakeitimai gamybos sektoriuje negali būti tokie lankstūs ir greiti kaip norėtųsi, visgi reikia pasirūpinti tiekimu, testavimu, automatizavimu ir t.t. Pažangios įmonės pasirūpina gamybos saugikliais, sukurdamos partnerystes su sparčiosios skaitmeninės gamybos įmonėmis ir taip kompensuoja savo lankstumo spragas.

Kodėl tokios partnerystės darosi neišvengiamos?

Didelės kompanijos susiduria su kompleksinėmis problemomis, kurios kyla dėl pačių įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui:

  1. Trumpėjantis produkto gyvavimo ciklas. Vartotojai darosi vis išrankesni ir rinkos vis greičiau ir greičiau pasiekia įsisotinimą.
  2. Globalizacija ir paslaugų perkėlimas į užsienį (angl. offshoring). Vis daugiau kompanijų renkasi gamybą ten kur pigesnė darbo jėga.
  3. Startuolių diegiamos naujausios technologijos, negailestingai keičia senąsias.
  4. Mažėjanti galimybė išsiskirti.
  5. Nenumatyti paklausos svyravimai.
  6. Logistikos sutrikimai.
  7. Gaminiai su defektais.

Visi šie veiksniai didina kompanijų verslo riziką ir skatina jas būti greitesnėmis, lankstesnėmis. Deja, didelės struktūros juda lėčiau nei mažos ir kartais tai tampa neįmanoma fiziškai. Gamybos saugikliai – tai gamintojai su kuriais kompanijos, susiduriančios su minėtomis rizikomis, sudaro gamybos subrangos sutartis. Tokie subrangovai (angl. contract manufacturers) dar vadinami skaitmeniniais gamintojais, nes jie pasižymi ypatingu lankstumu ir greičiu, atlikdami užklausimų operacijas elektroniniu, automatizuotu būdu, jie teikia gamybos pagal užsakymą ir spartaus prototipavimo paslaugas, o tai reiškia, kad jie gali gaminti nuo keleto iki dešimčių tūkstančių vienetų konkurencinga kaina ir laiko trukme. Taip bendradarbiaudami dideli gamintojai gali tapti lankstesni ir prisitaikyti prie nenumatytų pokyčių bei sumažinti kylančias verslo rizikas.

Užsakomoji Gamyba Vykdoma Produkto Pradinėse Bei Pabaigos Gyvavimo Fazėse

Užsakymų procesas

Kuriant bet kokį naują produktą ar imantis naujo projekto, neišvengiamai tenka atlikti vertės nekuriančius veiksmus – siųsti užklausas tiekėjams, gamintojams. Tai gali trukti savaites, o kartais ir mėnesius, ypač, kai užsakymai derinami su keliais gamintojais ir aptariamas gaminio dizaino tinkamumas gamybai ir surinkimui. Skaitmeninė gamyba pasižymi šios funkcijos automatizavimu – CAD brėžiniai (3D modeliai) gali būti siunčiami internetu ir būti apdorojami išmanios programinės įrangos, t.y. sistema gali pati atlikti pakeitimus arba teikti rekomendacijas, kad gaminys būtų optimizuotas gamybai ir atlikti DFM (angl. design for manufacturing). Vėliau šis CAD failas gali būti siunčimas tiesiai į gamybos cechą – CNC ar 3D spausdinimo stakles, kur būtų pradėta gamyba be jokio žmogaus įsikišimo. Tokia automatizuota sistema pirkimų skyriaus komunikaciją  ir pačią gamybą gali sutrumpėti nuo keleto savaičių iki keleto dienų, tai tampa ypač aktualu kai užklausimai derinami su keliais tiekėjais.

Produkto kūrimas

Viena iš pradinių produkto gyvavimo ciklo fazių yra prototipo kūrimas. Prototipas reikalingas atlikti formos, atitikimo ir funkcionalumo testavimui. Gaunami fiziniai produkto parametrai yra labai naudingi nustatant produkto trūkumus, tinkamumą gamybai ir įvertinant gamybos kaštus, todėl prototipavimas tampa neišvengiama gamybos proceso dalimi. Gaminant klasikiniais metodais, prototipų kūrimas gali užtrukti savaites, o kadangi prototipai neretai kuriami keliomis iteracijomis, tai gali trukti ir mėnesius. Spartusis prototipavimas (angl. rapid prototyping) tapo įmanomas aukštųjų technologijų dėka. 3D spausdinimo ir CNC metalo apdirbimo technologijos, sudėtingų formų produktų gamybą padarė kur kas paprastesnę. Skaitmenizuotam gamintojui mažų serijų ir kliento poreikiams pritaikyta gamyba tapo viena pagrindinių veiklos formų, todėl būdamas subrangovu, jis prototipo gamybą gali sutrumpinti 2-4 kartus.

UAB Technoprojektai Plastiko Liejimą (Angl. Injection-Molding) Gali Atlikti 2-4 Kartus Greičiau

Tiltas į masinę gamybą

Sparčiosios gamybos galimybė ir subrangos sutartys tapo tarsi tiltu jungiančiu prototipo vystymo fazę ir masinę gamybą. Pilotinė produkcija – tai tarsi tarpinė stotelė, pasiruošimas masinei gamybai. Gamybos apimtys svyruoja nuo 1000-10000 vienetų ir tai leidžia puikiai išsibandyti produktus rinkoje, įvertinti poreikį ir surinkti grįžtamąjį ryšį. Produkto startavimas tapo paprastesnis, nes pakeitimai atliekami kur kas trumpesniuose cikluose, daugiau iteracijų – daugiau grįžtamojo ryšio, informacijos – greitesnis produkto startas ir įsitvirtinimas rinkoje. Net ir, dėl nenumatytų priežasčių, vėluojant masinei gamybai ar iškilus logistikos problemoms, sparčioji gamyba tarnauja kaip puikus atsvaras besilaikantiems požiūrio: „pirmas rinkoje laimi“ ir leidžia operatyviai startuoti numatytu laiku.

Apibendrinimas

Technologinis proveržis  gamybos įrenginiuose ir skaitmenizavimas įgalino užsakomosios gamybos sektorių dirbti ypatingai lanksčiai ir greitai. Didelės ir pažangios įmonės, kuriančios naujus produktus ir išradimus, sudarydamos subrangos sutartis, vykdo užsakomąją gamybą ir mažiną verslo riziką bei išnaudoja naujai pasirodančias galimybes. Gamybos saugikliai – užsakomoji gamyba, tampa pagrindiniu elementu, leidžiančiu kompanijos gamybos ir inovacijų segmentams, dirbti nevaržant vienas kito.

Comments are disabled.